“ Εστιάζουμε στις βασικές πεποιθήσεις του ατόμου και τις ανεκπλήρωτες συναισθηματικές ανάγκες που είχε κατά την παιδική ηλικία και την πρώιμη εφηβεία ”

Ένα σχήμα παρέχει τη βάση με την οποία σχετίζεστε με τα συμβάντα που αντιμετωπίζετε. Πρόκειται για μια ψυχοθεραπεία που εστιάζει στις βασικές πεποιθήσεις του ατόμου και τις ανεκπλήρωτες συναισθηματικές ανάγκες που είχε κατά την παιδική ηλικία και την πρώιμη εφηβεία, διερευνώντας πώς μεταφέρονται σε σχέσεις ενηλίκων. 

Βασίζεται στις γνωστικές – συμπεριφορικές, προσκολλήσεις, ψυχοδυναμικές και συναισθηματικές θεωρίες. Ο στόχος της θεραπείας ST είναι να αναδιοργανώσει την εσωτερική δομή σας αντικαθιστώντας τις δυσλειτουργικές αντιλήψεις με τις πιο υγιείς.

Άτομα με συνδυασμό προβλημάτων ψυχικής υγείας, μακροχρόνια ψυχιατρικά προβλήματα, συμπεριλαμβανομένων διαταραχών προσωπικότητας, χρόνιας κατάθλιψης, χρόνιου άγχους και χρόνιων δυσκολιών σχέσης.

Διευκρινίζει τις εσωτερικές συνδέσεις και τις αντιλήψεις για τον εαυτό σας, τους άλλους και τον κόσμο. Σας δίνει τη δυνατότητα να κατανοήσετε καλύτερα γιατί αισθάνεστε και σκέφτεστε με ορισμένους τρόπους, τις σχέσεις που δημιουργείτε και γιατί συνεχίζετε να επαναλαμβάνετε μοτίβα γεγονότων που δεν σας προσφέρουν κανένα καλό. 

Υποστηρίζει άτομα που είναι πιο περίπλοκα και δεν ανταποκρίνονται καλά στις τυπικές γνωστικές συμπεριφορικές μεθόδους, όπως η διεξαγωγή μιας δομημένης συνεδρίας με ημερήσια διάταξη θεμάτων και εργασίας.

Καλέστε στο 694 915 9078 για να μιλήσουμε και συνεννοηθούμε για το ραντεβού σας.