“ Η αναλυτική ψυχοθεραπεία ομάδας είναι μια μορφή ψυχοθεραπείας της ομάδας από την ίδια την ομάδα, συμπεριλαμβανομένου του καθοδηγητή της ομάδας ”

Η αναλυτική ψυχοθεραπεία ομάδας είναι μια μορφή ψυχοθεραπείας της ομάδας από την ίδια την ομάδα, συμπεριλαμβανομένου του καθοδηγητή της ομάδας. Δίνει έμφαση στη σχέση μεταξύ του ατόμου και της ομάδας, του καθοδηγητή, καθώς και της ίδιας της ομάδας. 

Εξερευνώντας την κοινωνική φύση των ανθρώπων στοχεύει στην επίτευξη υγιών διαδραστικών συνδέσεων. Προωθεί επίσης την καλύτερη κατανόηση και ενσωμάτωση του ατόμου στο δίκτυο των σχέσεών του.

Κάθε άτομο που ενδιαφέρεται να διευκρινίσει και να κατανοήσει καλύτερα τους τρόπους ενδοσύνδεσης και διασύνδεσης του και πώς αυτοί σχετίζονται. Η ενδοσύνδεση αναφέρεται στη σχέση σας με τον εαυτό σας. Μέσω της θεραπείας θα γνωρίσετε καλύτερα τον αληθινό εαυτό σας. Ίσως να εκπλαγείτε με πόσα επίπεδα μπορείτε να ανακαλύψετε σε αυτό το ταξίδι αυτοεξερεύνησης. 

Η ψυχανάλυση σε ομάδα, σας προσφέρει την πλατφόρμα για να εξερευνήσετε επίσης τις διασυνδέσεις σας, τη σχέση που έχετε με άλλους, όπως τα μέλη της οικογένειας σας, φίλους, συνεργάτες κ.λπ. Αυτή η προσέγγιση έχει πολλές εφαρμογές στον τομέα των ανθρώπινων σχέσεων, της διδασκαλίας, της κατάρτισης και της οργανωτικής συμβουλευτικής.

Είναι ένας διαδραστικός μηχανισμός που προωθεί τον προβληματισμό, τη μάθηση, τις συνδέσεις και τις αλλαγές. «Η μέθοδος και η θεωρία της ομαδικής ανάλυσης ασχολείται με μια δυναμική κατανόηση της εσωτερικής λειτουργίας του ανθρώπινου νου ως κοινωνικό, πολυ-προσωπικό φαινόμενο» (Foulkes 1975) και ως τέτοιο μπορεί να εφαρμοστεί σε ομάδες, σε άτομα, σε ζευγάρια, σε οικογένειες. 

Βοηθά στην ανάπτυξη καλύτερων δεξιοτήτων σχέσεων, στην κατανόηση και στην επίτευξη προσωπικών στόχων, στην υπέρβαση των ασθενειών ψυχικής υγείας, ενισχύει την αυτοπεποίθηση και βελτιώνεται η συνολική διάθεση.

Καλέστε στο 694 915 9078 για να μιλήσουμε και συνεννοηθούμε για το ραντεβού σας.