Προσωποκεντρική & Βιωματική Προσέγγιση - Θεραπευτικές Στρατηγικές - Ψυχολόγος

“ Είστε ο καλύτερος ειδικός τους εαυτού σας. Στην PCT ο θεραπευτής και ο πελάτης είναι ισότιμοι συνεργάτες ”

Όπως λέω συχνά στους πελάτες: είστε ο καλύτερος ειδικός τους εαυτού σας. Η θεραπεία PCT βλέπει τον θεραπευτή και τον πελάτη ως ίσους συνεργάτες. Με στόχο την βελτίωση της κατάστασης του πελάτη, είμαι πάντοτε ζεστή, αυθεντική και με κατανόηση. Ενθαρρύνω τους πελάτες να επικεντρωθούν στην τρέχουσα αντίληψη για τη ζωή τους και να διερευνήσουν πώς ζουν εδώ-και-τώρα.

Με βάση την αυτοέννοια, διερευνούμε τις ιδέες και τις αξίες που χαρακτηρίζουν το «εγώ», συμπεριλαμβανομένων των αντιλήψεων «τι είμαι» και «τι μπορώ να κάνω». Όσο πιο κοντά είναι η εικόνα του εαυτού σας με τον ιδανικό εαυτό σας, τόσο πιο συνεπείς είστε και τόσο υψηλότερη είναι η αίσθηση της αυτοεκτίμησής σας.

Άτομα που έχουν την ικανότητα να επικοινωνούν, να παραμένουν στο παρόν και να βάζουν το παρελθόν σε προοπτική. Βοηθά άτομα με δυσκολίες σχέσης. Άτομα που έχουν την ανάγκη να διευκρινιστεί η ιδέα τους για τον εαυτό τους, ενισχύοντας την αυτοεκτίμηση τους. 

Είναι κατάλληλη, λοιπόν, θεραπεία για ζητήματα όπως ο εκφοβισμός, η κάθε είδους κακοποίηση, οι κριτικοί χειριστικοί γονείς και φροντιστές, οι πολιτισμικές και θρησκευτικές αντιλήψεις, το άγχος, ο πανικός και η κατάθλιψη.

Η ανάπτυξη της ικανότητας να εμπιστεύεστε τους άλλους. Εξετάζουμε μαζί τη μοναδικότητα της ζωής σας, ωστόσο εσείς διατηρείτε την ευθύνη της ευημερίας σας. Ως αποτέλεσμα της θεραπείας αποκτάτε τεράστια ευχαρίστηση και αίσθηση ολοκλήρωσης. 

Δεδομένου ότι υπάρχει πολλή συνεργασία και εσείς θεωρείστε ο ειδικός, κερδίζετε δύναμη και μια αίσθηση ελέγχου στη διαχείριση της ευημερίας σας, μειώνοντας έτσι το άγχος και τα συναισθήματα πανικού. Θα λάβετε τη θετική θεώρησή μου άνευ όρων, ενώ θα γνωρίσετε καλύτερα τον Αληθινό Εαυτό σας και θα επιτύχετε την προσωπική σας ανάπτυξη, με αποτέλεσμα να κερδίζετε στη δημιουργία υγιών σχέσεων.

Καλέστε στο 6949 15 9078 για να μιλήσουμε και συνεννοηθούμε για το ραντεβού σας.